Hàng rào bê tông kiểu hoa hồng
Con tiện bê tông
Hàng rào trụ tháp
Kích thước con tiện bê tông
Gạch bông gió

NHỮNG CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU ĐÃ CUNG CẤP

CÔNG TRÌNH NHÀ ANH ĐỨC

huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

HÀNG RÀO NAN NHÀ CHÚ MINH

thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TRÌNH NHÀ CHÚ TUẤN

huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

CUNG CẤP CON TIỆN, GẠCH GIÓ CÔNG TRÌNH SONASEA VÂN ĐỒN

huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh