Đấu cột vuông

Liên hệ: 0945.000.682

  • Mã sản phẩm: ĐCV
  • Kích thước: 26 x 26 x 110 cm
  • Trọng lượng: 3 – 5 kg/đấu